O nama

Odluke i prijedlozi odluka

Dokumenti
Odluka o sazivanju XIV. godišnje sjednice Skupštine akcionara društva pdf 591.6 kB
Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini pdf 532.1 kB
Odluka o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji pdf 495.0 kB
Odluka o prihvatanju Izvještaja o radu Upravnog odbora pdf 472.6 kB
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu pdf 489.1 kB
Odluka o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu pdf 482.8 kB
Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna - fin. izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2013. godinu pdf 505.2 kB

Skupština akcionara

Dokumenti
Odluka o prihvatanju Izvještaja o radu Upravnog odbora pdf 434.6 kB
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu pdf 428.3 kB
Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna - fin. izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2013. godinu pdf 558.7 kB
Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini pdf 473.5 kB
Odluka o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu pdf 445.5 kB
Odluka o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji pdf 436.9 kB
Zapisnik sa XIV. godišnje sjednice Skupštine akcionara pdf 5.3 MB

O nama