O nama

Odluke i zapisnik sa XVIII. godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva

Dokumenti
Zapisnik sa 18. Skupštine acionara pdf 6.2 MB
Odluka o izboru revizora za poslovnu 2018. god pdf 35.3 kB
Odluka o prihvatanju revizorkog izvještaja o izvrsenoj reviziji pdf 40.3 kB
Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. god pdf 46.5 kB
Odluka o usvajanu finansijskih izvještaja Društva za 2017. god pdf 49.1 kB
Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o poslovanju za 2017. pdf 280.1 kB
Odluka o usvajanju izvještaja o radu UO Društva za 2017. god pdf 44.4 kB

Odluke i izjave

Dokumenti
Izvjestaj o radu Upravnog odbora u 2017.godini pdf 1.2 MB
Odluka o izboru nezavisnog revizora Drustva za poslovnu 2018.godinu pdf 241.9 kB
Odluka o prihvatanju Revizorskog izvjestaja o izvrsenoj reviziji pdf 223.0 kB
Odluka o raspodjeli dobiti Drustva ostvarene u poslovnoj 2017.godini pdf 457.6 kB
Odluka o sazivanju skupštine 2018.doc, doc 38.0 kB
Odluka o sazivanju XVIII godisnje sjednice Skupstine akcionara Drustva pdf 592.1 kB
Odluka o usvajanju finansijskih izvjestaja Drustva za 2017. godinu pdf 448.0 kB
Odluka o usvajanju Godisnjeg izvjestaja o poslovanju za 2017.godinu pdf 262.7 kB
Odluka o usvajnju Izvjestaja o radu Upravnog odbora Drustva za 2017. godinu pdf 216.7 kB

O nama