O nama

Odluke i izvještaji za XX sjednicu skupštine akcionara

Dokumenti
Odluka o izboru nezavisnog revizora Društva za poslovnu 2020. godinu pdf 422.5 kB
Odluka o kooptaciji člana Upravnog odbora pdf 477.6 kB
Odluka o prenosu akcija manjinskih akcionara na Otkupioca pdf 1.4 MB
Odluka o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2019. godini pdf 436.9 kB
Odluka o sazivanju XX godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva pdf 646.6 kB
Odluka o usvajanju Godišnjrg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu pdf 434.8 kB
Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu pdf 474.6 kB
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu pdf 254.1 kB
Odluka o usvajanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji pdf 257.9 kB
Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2019. godinu pdf 2.2 MB
Izvještaj otkupioca o primjerenoj novčanoj naknadi za prijenos manjinskih akcionara pdf 1005.4 kB
Izvještaj revizora o primjerenosti novčane naknade pdf 257.8 kB

O nama